DAW 2A

MP02 -  UF4 - Bases de dades - DAW2AM

MP03 - Programació (UF4, UF5 i UF6) - DAW2AT

MP06 - Desenvolupament web en entorn client - DAW2AT

MP07 - Desenvolupament web en entorn servidor

MP09 - Disseny d'interfícies web  - DAW2AT

MP12 - Crèdit de síntesi - DAW2AM

MP14 - Mòdul que fan els alumnes de 2n de DAW Dual que no van a l'empresa.