DAW 2A

MP02 -  UF4 - Bases de dades - DAW2AM

MP03 - Programació (UF4, UF5 i UF6) - DAW2AT

MP14 - Mòdul que fan els alumnes de 2n de DAW Dual que no van a l'empresa.