SMIX 2A

MP04 - Sistemes Operatius en xarxa - SMIX2AT

MP08 - Aplicacions Web - SMIX2AT

MP09 - UF1 - Formació i orientació laboral - SMIX2AT

MP10 -  Empresa i iniciativa emprenedora - SMIX2AT

MP13 -  Formació en centres de treball - SMIX2AT