SMIX 2A

MP04 - Sistemes operatius en xarxa -  SMIX2AM

MP07 - Serveis de xarxa -  SMIX2AM

MP09 - UF1 - Formació i orientació laboral -  SMIX2AM

MP10 - Empresa i iniciativa emprenedora -  SMIX2AM

MP13 - Formació en centres de treball -  SMIX2AM