SMIX 1A

MP01 - Muntatge i manteniment d'equips - SMIX1AT

MP02 - Sistemes Operatius Monolloc - SMIX1AT

MP03 - Aplicacions Ofimàtiques - SMIX1T A  ( 2017-2018 )

MP05 - Xarxes Locals - SMIX1AT

MP09 - UF2 - Formació i orientació laboral - SMIX1AT

MP08 - Aplicacions Web - SMIX1AT

MP11 - Anglès Tècnic - SMIX1AT