SMIX 1A

Tutoria SMIX1AM

MP01 - Muntatge i manteniment d'equips - SMIX1AM

MP02 - Sistemes Operatius Monolloc - SMIX1AM

MP03 - Aplicacions Ofimàtiques - SMIX1AM

MP05 - Xarxes Locals - SMIX1AM

MP09 - UF2 - Formació i orientació laboral - SMIX1AM

MP11 - Anglès Tècnic - SMIX1AM